Co (Diccionari)

Co
abr. QUÍM./METAL·L. Símbol del cobalt .

ço (Diccionari)

ço
1. pron. Açò, això, allò.
2. a. pron. [amb caiguda de preposició] Ço n'Alemany.
b. ço del meu (o del teu , etc., o d'altri , o d'algú , etc.) Allò que és propietat meua, teua, etc., allò que pertany a mi, a tu, etc. De ço del seu no vull res.
3. ço és a saber (o ço és ) Això és.
4. ço que [ ant. ] El que, allò que. Va passar ço que temien.
5. ço que Cosa que. Va ploure molt, ço que feia molta falta per al camp.
6. per ço Per això, per esta causa.
7. per ço com (o per ço car ) Per tal com.
8. per ço que Perquè.

Et pot interessar