Làdoga (Traducció Valencià-Castellà)

Làdoga n. geogr. Ladoga.

Ladoga (Traducció Castellà-Valencià)

Ladoga n. geogr. Làdoga.

Et pot interessar