llosa (Diccionari)

llosa
1. a. f. CONSTR. Pedra plana i de poca grossària usada en pavimentació, per a cobrir teulades, etc.
b. f. Pedra llisa, generalment amb una inscripció, que servix per a tapar una tomba.
c. f. Qualsevol element estructural que té poca grossària amb relació a les altres dos dimensions.
d. a la llosa Sistema de cocció en el qual s'usa una llosa convenientment calfada i s'hi cou el menjar damunt. Fer caragols a la llosa.
e. estar davall de la llosa Estar al sepulcre.
2. f. Trampa formada per una llosa inclinada col·locada damunt de bastonets que es fa servir per a agarrar pardalets.
3. a. f. OFICIS Plataforma que hi ha davant de l'obrall del forn de vidre per a aguantar els ferros i servir de taula al vidrier.
b. f. OFICIS Pedra plana d'un forn de pa, recoberta de draps, on es col·loca la pasta per a ser repartida segons el nombre de pans que cal fer.
c. f. OFICIS Peça plana de pedra o de ferro amb què es tapa l'ull de la sitja de carbó.
4. f. PAT. Durícia formada al voltant d'un gra.

llosa (Traducció Valencià-Castellà)

llosa f. 1. losa, Llosa, laja, lastra, aguilón, lancha, loncha.
2. a la llosa a la losa.
3. estar davall de la llosa

Llosa (Traducció Castellà-Valencià)

Llosa f. llosa.

Et pot interessar