Nicòsia (Traducció Valencià-Castellà)

Nicòsia n. geogr. Nicosia.

Nicosia (Traducció Castellà-Valencià)

Nicosia n. geogr. Nicòsia.

Et pot interessar