Yátova (Traducció Valencià-Castellà)

Yátova n. geogr. Yátova.

Yátova (Traducció Castellà-Valencià)

Yátova n. geogr. Iàtova.

Et pot interessar