acubar (Diccionari)

acubar
1. a. v. tr. Dificultar o impedir la respiració (a algú). Esta calor tan sufocant acuba les persones.
b. v. pron. Tindre dificultat per a respirar per efecte d'una calor intensa, per falta de ventilació, etc. He hagut d'eixir del bar, perquè allí dins estava acubant-me.
2. v. pron. Desmaiar-se. S'ha acubat per culpa de la calor.
3. v. pron. Perdre, les begudes alcohòliques, una part de l'alcohol que contenen a causa de l'evaporació. Este vi s'ha acubat.

Et pot interessar