adentrarse (Traducció Castellà-Valencià)

adentrarse v. pron. 1. [ penetrar hacia el interior ] endinsar-se. La expedición se adentró en la selva. ® L'expedició s'endinsà en la selva.
2. [ estudiar de manera profunda ] aprofundir ( v. tr. i intr. ), penetrar ( v. intr. ). Se adentró en el estudio de la alquimia. ® Va aprofundir l'estudi (o en l'estudi ) de l'alquímia.
3. adentrarse en uno mismo penetrar dins seu, abismar-se, abstraure's.

Et pot interessar