advertència (Diccionari)

advertència
1. f. Acció d'advertir.
2. f. [ esp. ] Comminació per la qual s'advertix severament algú perquè faça o no faça alguna cosa amb l'amenaça d'un castic determinat.

advertència (Traducció Valencià-Castellà)

advertència f. advertencia, apercibimiento ( m. ).

advertencia (Traducció Castellà-Valencià)

advertencia f. 1. [ amonestación, reprensión ] advertència. Si no haces caso de las advertencias, te castigaré. ® Si no fas cas de les advertències, et castigaré.
2. [ explicación, observación // nota // prólogo ] advertiment ( m. ). Siempre escucho los consejos y las advertencias de mis padres. ® Sempre escolte els consells i els advertiments dels meus pares. Lee la advertencia que hay en la primera página del libro. ® Llig l'advertiment que hi ha en la primera pàgina del llibre.
3. advertencia conminatoria requeriment.
4. servir de advertencia servir de lliçó.

Et pot interessar