afinitat (Diccionari)

afinitat
1. a. f. Parentiu que, per matrimoni, s'establix entre el marit i els parents de la muller o entre la muller i els parents del marit.
b. f. DRET Impediment diriment que deriva d'este parentiu.
c. afinitat espiritual DRET/REL. Parentiu espiritual que s'establix entre els padrins i els fillols.
2. f. Proximitat o harmonia entre persones o coses que concorden, que presenten similituds, que connecten en molts punts. L'afinitat entre dos persones. L'afinitat entre pintura i escultura. L'afinitat de les nostres idees.
3. afinitat electrònica QUÍM. Tendència que manifesta un àtom a guanyar electrons.
4. afinitat morbosa PAT. Afinitat entre dos o més malalties que poden coeixistir o succeir-se i en què l'una afavorix la contracció de l'altra.

afinitat (Traducció Valencià-Castellà)

afinitat f. afinidad.

Et pot interessar