agent (Diccionari)

agent
1. adj. i m. i f. Que actua. Complement agent.
2. a. m. Poder o causa activa, allò que té la capacitat de produir un efecte. La llum és un agent de la naturalesa.
b. agent antiinfecciós FARM./TER. Substància química natural o de síntesi que inhibix el creixement o és capaç d'eliminar els microorganismes patògens específics d'un procés infecciós.
c. agent d'absorció QUÍM. Substància absorbent de les radiacions ultravioleta que s'afig a un producte.
3. m. i f. Persona que té la missió d'obrar per algú.
4. m. i f. Persona o cosa que realitza l'acció verbal.
5. a. m. INFORM. Programa que du a terme una recerca complexa en Internet.
b. agent de compres INFORM. Programa que compara la qualitat i el preu de productes que es venen per Internet.
c. agent d'informació INFORM. Programa que busca informacions determinades en Internet d'acord amb els criteris de busca establits per l'usuari.
6. agent comercial DRET Persona que professionalment gestiona, per mitjà de comissions, operacions de venda o altres transaccions.
7. agent de canvi DRET Funcionari que intervé en les negociacions de valors i efectes públics (accions, obligacions, etc.).
8. agent de l'orde públic Membre d'un cos de policia administrativa encarregat de la seguretat i l'orde públics.
9. agent de negocis Persona que es dedica professionalment a administrar els béns o a gestionar els negocis aliens.
10. agent de policia urbana Membre de la policia municipal.
11. agent diplomàtic DRET Persona enviada per un Estat com a representant seu en missió especial per a prendre part en una negociació, un congrés o una conferència internacional.
12. agent doble POLÍT. Agent secret al servici de dos governs rivals, que passa informació vàlida, però manipulada, a un dels dos països per a aconseguir les informacions verdaderament interessants per a l'altre país.
13. agent executiu DRET Funcionari encarregat de fer efectives per la via de constrenyiment les quotes d'imposts, arbitris o penes pecuniàries no pagades voluntàriament.
14. agent fiscal DRET Funcionari de la hisenda pública.
15. agent provocador Persona que des d'un grup o organització incita o provoca actituds o manifestacions violentes, per a suscitar una repressió o el desprestigi d'una causa.
16. agent secret POLÍT. Persona encarregada de realitzar missions secretes.

agent (Traducció Valencià-Castellà)

agent adj. i m. i f. 1. agente.
2. agent antiinfecciós agente antiinfeccioso.
3. agent de canvi agente de cambio.
4. agent de l'orde públic agente del orden público.
5. agent de negocis agente de negocios.
6. agent de policia urbana agente de policía urbana.
7. agent diplomàtic agente diplomático.
8. agent doble agente doble.

Et pot interessar