agulla (Diccionari)

agulla 1
1. f. Barreta de metall o d'una altra matèria dura acabada en punta.
2. a. f. Barreta de metall, d'os, de fusta, etc., amb un dels extrems acabat en punta i l'altre proveït d'un forat o ull per a passar-hi un fil, un cordell, una veta, etc., que servix per a cosir, brodar, teixir. Agulla de brodar. Agulla de cosir.
b. agulla saquera Agulla per a cosir sacs.
c. buscar una agulla en un paller Voler aconseguir una cosa molt difícil, perdre el temps.
d. no cabre ni una agulla (en algun lloc) Estar totalment ple.
3. f. Barreta més o menys llarga de metall, de plàstic o d'una altra matèria dura acabada en punta, en forca, etc., i que s'utilitza per a fer gènere de punt, xàrcies, etc. Agulla de fer calça. Agulla de fer punt de ganxo.
4. f. Barreta, generalment de llautó o d'acer, amb un extrem acabat en punta i l'altre en una xicoteta cabota. Agulla de cap. Agulla de picar.
5. a. f. Barreta recta o corbada, generalment metàl·lica, adornada o no, que té principalment o secundàriament la missió de subjectar (tela, cabells, etc.). Agulla de corbata. Agulla de pit.
b. agulla de monyo (o de ganxo ) Ganxet 2.
c. agulla imperdible (o de gafa ) INDUM. Imperdible.
6. f. GEOL. En una muntanya, roca acabada en punta.
7. f. ANAT. Tendó.
8. f. ARM. Barra grossa de ferro, amb una anella en un dels extrems, utilitzada en artilleria.
9. f. ARQUIT. En una construcció, acabament en punta, coberta cònica o piramidal d'un gran pendent.
10. f. BOT. Fulla acicular, com les dels pins, els cedres, etc.
11. f. CIR. Instrument punxant utilitzat per a injectar, fer puncions, suturar, etc.
12. a. f. FERROC. Porció de rails mòbils que servixen perquè un tren, un vagó, etc., canvie de via.
b. f. FERROC. Terme que s'aplica a tot el conjunt que constituïx el canvi de via o desviació.
13. a. f. MAGNET. Barra d'acer imantat lliure per a poder girar sobre un punt i que, a causa de les propietats de l'imant, s'orienta en la direcció del meridià magnètic del lloc on es troba.
b. agulla astàtica MAGNET. Agulla que forma part d'un sistema astàtic.
14. a. f. METROL. Xicoteta tija metàl·lica utilitzada en certs aparells de mesura per a assenyalar el corresponent valor damunt d'una graduació ja establida o bé la posició d'equilibri. L'agulla de la balança.
b. f. METROL./RELL. Cada una de les manetes del rellotge, els cronòmetres, etc., que assenyala les hores, els minuts, els segons, etc.
c. f. [ p. ext. ] METROL./RELL. En un rellotge de sol, barra de ferro l'ombra de la qual assenyala l'hora.
15. a. f. TECNOL. Rodet cilíndric utilitzat com a element rodant en els rodaments d'agulles.
b. f. [ p. ext. ] TECNOL. Es diu de moltes peces o molts instruments metàl·lics o d'un altre material resistent llargs i acabats en punta.
16. f. CONSTR. Tros de paret del mateix grossor que la resta de la paret, comprés entre dos obertures molt poc separades.
17. agulla de fonògraf ELECTROAC. Part mòbil d'una càpsula fonocaptora.
18. agulla de gel METEOR. Bastonet molt menut de gel, que revoloteja visiblement en l'aire.
19. agulla del timó NÀUT. En les embarcacions menors, cada un dels pius sobre els quals giren les femelles del timó.
20. agulla d'estendre Pinça per a estendre la roba.
21. f. DIB. agulla nàutica Tipus de brúixola utilitzada en les embarcacions.
22. agulla nàutica NÀUT. Tipus de brúixola utilitzada en les embarcacions.

agulla (Traducció Valencià-Castellà)

agulla 1. f. aguja.
2. f. [ de cap // per a subjectar ] alfiler ( m. ).
3. f. [ roca ] peñasco ( m. ), risco ( m. ).
4. f. [ peix (Belone belone) ] aguja paladar.
5. f. [ peix (Syngnatus acus) ] aguja de mar.
6. f. [ au (agullat àrtic) ] colimbo ártico ( m. ).
7. f. pl. [ planta (Erodium malacoides) ] filamaría ( sing. ).
8. f. pl. [ planta (Erodium cicutarium) ] alfiler ( m. sing. ), alfilerillo de pastor ( m. sing. ).
9. f. gancho.
10. f. agujón.
11. f. manilla.
12. agulla de fonògraf aguja de fonógrafo.
13. agulla de fons
14. agulla de gafa
15. agulla de monyo (o de ganxo ) horquilla.
16. agulla del timó
17. agulla imperdible alfiler imperdible.
18. agulla imperial aguja imperial.
19. agulla nàutica aguja de marear.
20. agulla saquera aguja saquera.
21. buscar una agulla en un paller buscar una aguja en un pajar.
22. no cabre-hi una agulla no caber un alfiler (en alguna parte).
23. pinça (o agulla ) d'estendre alfiler de la ropa.

Et pot interessar