albarà (Diccionari)

albarà
1. m. Document públic o privat on consta un permís o una obligació.
2. m. Paper blanc que es col·loca en els balcons, les portes o les finestres, per a indicar que una casa es lloga o que admet dispesers.
3. m. A l'horta d'Alacant, bitllet de reg on es consigna el temps de la tanda o torn corresponent a cada regant del riu de Montnegre.
4. m. DRET Document d'entrega d'una mercaderia on s'indica la seua naturalesa i la quantitat, la data d'entrega i els noms del comprador i del venedor, i que si és conformat, acredita la recepció de la mercaderia.
5. a. m. HIST. Cèdula acreditativa d'una orde, d'una concessió o d'una provisió reial.
b. m. HIST. Cèdula acreditativa d'haver estat pagant els drets de duana.

albarà (Traducció Valencià-Castellà)

albarà m. albarán, albalá.

Et pot interessar