alta (Diccionari)

alta
1. a. f. En una associació, inclusió d'un nou membre en la llista d'associats.
b. donar d'alta Inscriure en un cos, en una associació.
2. f. DRET Declaració per mitjà de la qual una persona, una finca, una indústria, un vehicle, etc., s'inclouen en un padró, un cens, un registre o una llista a efectes tributaris, estadístics, de represa del treball després d'una malaltia, etc.
3. a. f. MIL. En l'exèrcit, entrada en servici actiu d'un militar destinat a un cos o que hi torna després d'haver-ne sigut donat de baixa.
b. f. MIL. Document que acredita esta entrada.
4. a. f. TER. Certificat mèdic que declara que un treballador que ha tingut una malaltia o un accident està en condicions de reincorporar-se al seu treball.
b. donar d'alta TER. Declarar que un malalt, un accidentat, etc., està curat per a determinats efectes legals.

Et pot interessar