altar (Diccionari)

altar 1
1. a. m. ART/REL. Monument on es realitzen ritus religiosos, sacrificis o ofrenes.
b. m. ART/REL. Construcció en forma de taula on el sacerdot celebra la missa.
c. m. [ p. ext. ] ART/REL. Conjunt format per la taula i el retaule. L'altar de santa Anna.
d. altar major REL./ART Altar principal d'una església.
e. conduir a l'altar Casar-se.
f. defensor de l'altar REL. Persona que defén l'Església catòlica.
g. tindre (a algú) en un altar Admirar-lo molt.
2. m. FÍS. Paret que limita el foguer per a l'eixida dels gasos de combustió.

altar (Traducció Valencià-Castellà)

altar m. 1. altar.
2. conduir a l'altar conducir (o llevar ) al altar.
3. desparar un altar per parar-ne un altre llover sobre mojado.
4. tindre (a algú) en un altar tener (a alguien) en un pedestal.

altar (Traducció Castellà-Valencià)

altar m. 1. altar.
2. altar mayor altar major.
3. conducir (o llevar ) al altar conduir a l'altar.
4. poner en un altar posar en un altar (o en un pedestal ).

Et pot interessar