amor (Diccionari)

amor
1. a. m. (o f. ) Inclinació o afició profunda que se sent per una persona. Amor fraternal. Amor filial. Amor paternal.
b. m. (o f. ) Inclinació viva i desinteressada cap a una cosa, una doctrina, unes idees, etc. Amor a la pàtria. Amor al treball. Amor a la veritat.
c. amb amor Amb l'atenció especial que dicta l'amor. Un menjar fet amb amor.
d. amor de Déu Amor de l'home per Déu.
e. amor propi Estima de si mateix que porta a no deixar-se sobrepassar pels altres, a no fer un mal paper, etc.
f. per amor a l'art D'una manera desinteressada.
g. per l'amor de Déu Per caritat.
h. tocar l'amor propi Dir o fer a algú alguna cosa que l'afecta molt.
2. a. m. (o f. ) Inclinació profunda i apassionada, afecte intens, que una persona sent cap a una altra, generalment basada en l'atracció sexual, però que sovint comporta uns altres sentiments. L'amor que hi ha entre marit i muller.
b. m. (o f. ) [ p. anal. ] Els amors dels pardalets.
c. amor cortés LIT. Concepció de l'amor basada en el vassallatge feudal al servici de la dama, que caracteritzà la poesia trobadoresca medieval.
d. amor lliure Llibertat en les relacions sexuals, sense cap tipus de lligam afectiu, religiós, etc.
e. amor platònic Amor idealitzat, que exclou conscientment la relació sexual.
f. fer l'amor (amb algú) Fer l'acte sexual.
g. fer l'amor (a algú) Cortejar, festejar.
3. m. (o f. ) Objecte de l'amor, persona amada. Ella és el meu verdader amor.
4. per amor de [ ant. ] Per atenció a, per raó de.

amor (Traducció Valencià-Castellà)

amor m. (o f. ) 1. amor.
2. amb amor con amor.
3. amor de Déu amor hacia Dios.
4. amor lliure amor libre.
5. amor platònic amor platónico.
6. amor propi amor propio.
7. fer l'amor (a algú) hacer el amor.
8. fer l'amor (amb algú) hacer el amor.
9. per amor a l'art por amor al arte.
10. per amor de por amor de.
11. per l'amor de Déu por amor de Dios.
12. tocar l'amor propi doler en el alma.

amor (Traducció Castellà-Valencià)

amor 1. m. amor ( m. [o f. ]).
2. m. [ en botánica, cadillo ] cadells ( pl. ), cospí.
3. m. pl. [ piropos ] floretes ( f. ).
4. m. pl. [ demostraciones amorosas ] amoretes ( f. ).
5. al amor de la lumbre a la vora del foc.
6. al amor del agua a la vora de l'aigua.
7. amor con amor se aga amor amb amor es paga.
8. amor cortés amor cortés.
9. amor de hortelano panissola apegalosa.
10. amor hacia Dios amor de Déu.
11. amor libre amor lliure.
12. amor platónico amor platònic.
13. amor propio amor propi.
14. con (o de ) mil amores a mans besades.
15. con amor amb amor.
16. en amor y companyia en bona harmonia.
17. hacer el amor fer l'amor (a algú), fer l'amor (amb algú), fer-ho.
18. joder fer-ho.
19. por amor (o mor ) de per mor de.
20. por amor al arte per amor a l'art.
21. por amor de per amor de.
22. por amor de a causa de.
23. por amor de Dios per l'amor de Déu.
24. por amor propio per bigots.
25. tener amor a estimar.

Et pot interessar