ana- (Diccionari)

ana-
Prefix provinent de la paraula aná que significa 'contra', 'amunt', 'de nou'. Anabiosi.

Et pot interessar