aquel (Traducció Castellà-Valencià)

aquel -lla [ pl. -llos -llas ] 1. adj. aquell -a. Aquel libro. ® Aquell llibre. Aquella libreta. ® Aquella llibreta. Aquellos libros. ® Aquells llibres. Aquellas libretas. ® Aquelles llibretes.
2. m. [ atractivo ] no sé què, cosa, allò. No es que sea guapo, pero tiene un aquél que fascina. ® No és que siga guapo, però té un no sé què que fascina.

aquél (Traducció Castellà-Valencià)

aquél -lla [ pl. -llos -llas ; puede escribirse sin acento si no hay ambigüedad ] pr. aquell -a. Éste me gusta más que aquél. ® Este m'agrada més que aquell. ¿Quién es aquélla? ® Qui és aquella? De todos los que hemos visto, aquéllos son los mejores. ® De tots els que hem vist, aquells són els millors. Éstas son más nuevas que aquéllas. ® Estes són més noves que aquelles.

Et pot interessar