aranya (Diccionari)

aranya 1
1. a. f. ZOOL. Terme que s'aplica a diversos individus de l'orde dels araneids, com l' aranya d'aigua (Argyroneta aquatica) i l' aranya domèstica (Tegenaria domestica i Pholcus sp), que es caracteritzen perquè presenten quatre parell de potes i un o més parells d'òrgans secretors que produïxen un fil sedós amb el qual teixixen la teranyina.
b. aranya de la creu (o de jardí ) ZOOL. Epeira.
2. a. f. Denominació amb què es designen diversos objectes de forma semblant a la d'una aranya.
b. f. Salomó o canelobre de diferents braços que es col·loca penjat del sostre.
c. f. Conjunt de cordes o de xicotets caps que ixen d'un mateix punt en direccions divergents, especialment els utilitzats per a sostindre les hamaques o els cois.
d. f. Fusta amb diferents forats o corrioles d'on arranquen diferents cordes.
3. aranya roja BOT./ZOOL. Xicotet aràcnid de l'orde dels àcars (Tetranychus telarius), fitoparàsit, que ataca la vinya, arbres fruiters, lleguminoses i plantes ornamentals.
4. com una aranya Brut.
5. matar l'aranya Entretindre's.
6. matar l'aranya No fer res.
7. ser (algú) una aranya No deixar escapar cap possibilitat de guany, traure benefici de tot.
8. ser una aranya de forat Ser una persona poc sociable, poc inclinada a relacionar-se amb els altres.
9. tela d'aranya ZOOL. Teranyina.

aranya (Traducció Valencià-Castellà)

aranya f. 1. araña, cáncana, falangia, falangio ( m. ), lucerna.
2. aranya de la creu (o de jardí )
3. aranya de mar araña de mar.
4. aranya roja
5. com una aranya
6. matar el temps (o les hores ) matar el tiempo.
7. ser (algú) una aranya ser (uno) una araña.
8. ser una aranya de forat ser (uno) un búho.
9. tela d'aranya tela de araña, tela de araña.

Et pot interessar