arteria (Diccionari)

arteria
1. f. Qualitat d'arter o arterós.
2. f. Acte propi d'una persona arterosa.

artèria (Diccionari)

artèria
1. a. f. ANAT. Vas sanguini que porta la sang des del cor fins a la resta dels òrgans del cos.
b. artèria aorta ANAT. Aorta.
c. artèria axil·lar ANAT. Cada una de les artèries situades en l'axil·la.
d. artèria caròtide ANAT. Caròtide.
e. artèria coronària ANAT. Cada una de les artèries que rodegen el cor i li proporcionen nodriment.
f. artèria cubital ANAT. Artèria situada en l'avantbraç, que juntament amb l'artèria radial origina les artèries de la mà.
g. artèria digital ANAT. Cada una de les artèries encarregades de la irrigació de la mà.
h. artèria esplènica ANAT. Artèria que va a la melsa.
i. artèria femoral ANAT. Artèria encarregada de la irrigació de la cuixa, de l'articulació dels malucs i dels genitals externs.
j. artèria gàstrica ANAT. Artèria que va a l'estómec.
k. artèria hepàtica ANAT. Artèria que es distribuïx pel fetge.
l. artèria humeral ANAT. Terme que s'aplica a les artèries subclàvies quan penetren en el braç.
m. artèria ilíaca ANAT. Cada una de les dos artèries (artèria ilíaca interna i artèria ilíaca externa) en què es bifurca l'aorta descendent quan arriba a la pelvis.
n. artèria intercostal ANAT. Cada una de les artèries que irriguen les parets del tòrax.
o. artèria mesentèrica inferior ANAT. Artèria que distribuïx la sang a l'intestí gros.
p. artèria mesentèrica superior ANAT. Artèria que irriga l'intestí prim.
q. artèria peroneal ANAT. Artèria situada en el segon segment de la cama, prop del peroné.
r. artèria plantar ANAT. Artèria situada en la planta del peu.
s. artèria poplítia ANAT. Artèria encarregada de la irrigació de la zona poplítia.
t. artèria pulmonar ANAT. Artèria que, després d'eixir del ventricle dret, es bifurca en dos branques, cada una de les quals penetra en un pulmó i es ramifica abundantment.
u. artèria radial ANAT. Artèria situada en l'avantbraç, prop del radi, que juntament amb l'artèria cubital origina les artèries de la mà.
v. artèria renal ANAT. Cada una de les dos artèries que porten la sang als renyons.
w. artèria subclàvia ANAT. Cada una de les artèries situades davall de la clavícula i que es dirigixen cap als braços.
x. artèria tibial anterior ANAT. Artèria que s'origina en la garreta i que es distribuïx pel genoll, per la cama i pel turmell.
y. artèria tibial posterior ANAT. Artèria que irriga la cama, el peu i el taló.
2. f. [ p. ext. ] TRANSP. Via de comunicació important, generalment una carretera principal, utilitzada sobretot d'extrem a extrem.

arteria (Traducció Valencià-Castellà)

arteria f. artería.

artèria (Traducció Valencià-Castellà)

artèria f. 1. arteria.
2. artèria aorta arteria aorta.
3. artèria axil·lar arteria axilar.
4. artèria caròtide arteria carótida.
5. artèria coronària arteria coronaria.
6. artèria cubital arteria cubital.
7. artèria digital arteria digital.
8. artèria esplènica arteria esplénica.
9. artèria femoral arteria femoral.
10. artèria gàstrica arteria gástrica.
11. artèria hepàtica arteria hepática.
12. artèria humeral arteria humeral.
13. artèria ilíaca arteria ilíaca.
14. artèria intercostal arteria intercostal.
15. artèria mesentèrica inferior arteria mesentérica inferior.
16. artèria mesentèrica superior arteria mesentérica superior.
17. artèria peroneal arteria peroneal.
18. artèria plantar arteria plantar.
19. artèria poplítia arteria poplítea.
20. artèria pulmonar arteria pulmonar.
21. artèria radial arteria radial.
22. artèria renal arteria renal.
23. artèria subclàvia arteria subclavia.
24. artèria tibial anterior arteria tibial anterior.
25. artèria tibial posterior anteria tibial posterior.

arteria (Traducció Castellà-Valencià)

arteria f. 1. artèria.
2. anteria tibial posterior artèria tibial posterior.
3. arteria aorta artèria aorta.
4. arteria axilar artèria axil·lar.
5. arteria carótida artèria caròtide.
6. arteria coronaria artèria coronària.
7. arteria cubital artèria cubital.
8. arteria digital artèria digital.
9. arteria esplénica artèria esplènica.
10. arteria femoral artèria femoral.
11. arteria gástrica artèria gàstrica.
12. arteria hepática artèria hepàtica.
13. arteria humeral artèria humeral.
14. arteria ilíaca artèria ilíaca.
15. arteria intercostal artèria intercostal.
16. arteria lingual artèria lingual.
17. arteria mesentérica inferior artèria mesentèrica inferior.
18. arteria mesentérica superior artèria mesentèrica superior.
19. arteria peroneal artèria peroneal.
20. arteria plantar artèria plantar.
21. arteria poplítea artèria poplítia.
22. arteria pulmonar artèria pulmonar.
23. arteria renal artèria renal.
24. arteria subclavia artèria subclàvia.
25. arteria sural artèria sural.
26. arteria tibial anterior artèria tibial anterior.

artería (Traducció Castellà-Valencià)

artería f. arteria.

Et pot interessar