au (Diccionari)

au 1
interj. Interjecció que incita a posar immediatament en execució alguna cosa, a prendre una resolució, etc. Au, anem a casa!

Et pot interessar