baix (Diccionari)

baix 1 -a
1. adj. Que és d'una alçària xicoteta, inferior a l'ordinària. Un home baix. Un cavall baix de potes.
2. adj. Que arriba a una elevació no molt considerable sobre la superfície de la terra o qualsevol altre terme de comparació. Vam començar a caminar quan el sol encara estava baix. Passar fregant una bala molt baixa.
3. a. adj. Situat en un nivell inferior. S'ha tacat la part baixa dels pantalons.
b. adj. En els noms geogràfics, situat en un nivell o una latitud inferiors.
4. a. adj. [ fig. ] Que no arriba a un nivell alt o tan alt com un altre. Una quantitat, una temperatura, un grau, baixos. Productes de baixa qualitat.
b. color baix Color poc viu.
c. el baix poble [ pej. ] Les classes humils.
d. en veu baixa En veu poc intensa.
e. notes baixes Notes greus.
f. ser baix de davant Tindre poc enteniment.
5. adj. En direcció a terra, mirant a terra, acatxat. Anar amb el cap baix, amb la cara baixa.
6. adj. [ fig. ] Grosser, vil. Un acte baix.
7. a. adj. Referit a una època històrica, dit del període cronològicament posterior. Baixa edat mitjana.
b. adj. Tardà 4.b.
c. hora baixa Cap al final del dia.
8. a. adj. MÚS. Greu.
b. adj. MÚS. Que sona més greu del que hauria de sonar.
c. adj. MÚS. Es diu de l'instrument més greu d'una família. Clarinet baix. Flauta dolça baixa.

baix (Traducció Valencià-Castellà)

baix -a 1. adj. bajo -ja.
2. m. [ elevació del fons marí ] bajo, bajío.
3. m. [ del porc ] bajo.
4. m. [ cantant // instrument musical ] bajo.
5. m. pl. [ solatge del vi ] sedimento ( sing. ), poso ( sing. ), madre ( f. sing. ).
6. m. pl. [ solatge de l'oli ] sedimento ( sing. ), poso ( sing. ).
7. m. pl. [ part baixa ] bajos.
8. m. tablazo.
9. alts i baixos altos y bajos.
10. alts i baixos (d'un terreny, un camí, etc.) altos y bajos (de un terreno).
11. anar al baix ir de mal en peor.
12. baix elèctric bajo eléctrico.
13. color baix color bajo.
14. el baix poble el pueblo bajo.
15. en veu baixa en voz baja.
16. hora baixa al atardecer, a la caída de la tarde.
17. notes baixes notas bajas.
18. ser baix de davant ser más tonto que un hilo de uvas.

Et pot interessar