bany (Diccionari)

bany
1. a. m. Acció de banyar o de banyar-se, especialment la immersió total o parcial del cos en l'aigua d'un riu, del mar, etc., o d'un continent apropiat (piscina, banyera, etc.), per motius higiènics, esportius, terapèutics o religiosos.
b. m. [ p. anal. ] Exposició total o parcial del cos a l'acció de radiacions d'índole diversa. Bany de sol.
c. bany d'arrels JARD. Operació que consistix a introduir les arrels ja podades i preparades en una mescla de fang, fem molt cuit, aigua, adobs i hormones per a evitar la deshidratació de les plantes i afavorir-ne el creixement.
d. tindre un bany (d'una cosa) Tindre'n una noció superficial.
e. vestit de bany Peça o conjunt de peces que es posa per a banyar-se en platges, piscines, etc.
2. a. m. [ p. ext. ] Líquid que servix per a banyar-se.
b. m. [ p. ext. ] Recipient, atifell, per a banyar-s'hi.
c. m. [ p. ext. ] Habitació especialment disposada per a poder-se banyar.
d. m. pl. [ p. ext. ] Lloc o establiment en el qual es prenen banys. Anar als banys.
e. bany auxiliar Cambra sanitària d'equip reduït i que habitualment conté un vàter, un lavabo i una dutxa.
3. a. m. TECNOL. Operació de submergir cossos o substàncies en un líquid, un gas o un sòlid finament dividit, per a tenyir-los, per a cobrir-los d'una capa d'una matèria diferent, per a modificar-ne la superfície, etc.
b. m. TECNOL. Líquid, gas o sòlid finament dividit disposats per a efectuar un bany.
c. m. TECNOL. Capa superficial, generalment de metall, que recobrix un objecte, fixada per mitjà d'un procediment de bany.
d. m. TECNOL. Procediment de bescanvi tèrmic efectuat generalment en un recipient, tancat o obert, que conté un fluid o un altre mitjà transmissor que bescanvia calor amb la substància que es vol calfar o refredar. Bany d'aire. Bany d'arena, de cendra.
e. m. TECNOL. Recipient on poden ser efectuats els banys.
f. bany maria TECNOL. Procediment de cocció o calfament que consistix a posar el que es vol coure o calfar dins d'un recipient i este dins d'un altre ple d'aigua, que és el que rep directament l'acció del foc.
4. m. FOTOGR. Qualsevol de les preparacions aquoses utilitzades en els processos fotogràfics.

bany (Traducció Valencià-Castellà)

bany m. 1. baño.
2. bany auxiliar baño auxiliar.
3. bany maria baño maría.
4. tindre un bany tener un baño (o un barniz , o una capa ).
5. vestit de bany traje de baño.

Et pot interessar