barca (Diccionari)

barca
1. a. f. MAR. Embarcació menor, normalment de fusta, moguda per mitjà de veles, de rems o de motor, utilitzada per a pescar, per a navegar a distàncies curtes, travessar rius, etc.
b. barca cisterna MAR. Embarcació menor construïda per a transportar aigua dolça i fornir-ne els vaixells.
c. barca de panescalm MAR. Panescalm.
d. barca del mal temps Dit d'alguna cosa sense estabilitat.
e. barca nua MAR. Barca sense arboradura ni cap element que sobreïsca del ras de l'orla.
f. barca palangrera MAR. Llagut palangrer
g. barca solera MAR. Rai.
2. f. HIST. Empresa armadora, propietària d'un vaixell, que en forma de parts, habitualment setzens, contractava, d'una banda, amb un noliejador, i, d'altra banda, amb el seu personal, anomenat la gent, el transport de mercaderies.
3. a. f. ANAT. Estern de les aus.
b. f. ANAT. Conquilla interna d'una sépia, de matèria rasposa i de color blanc.
4. f. CONSTR. Barra longitudinal de l'armadura d'una biga de formigó armat doblegada pels extrems.
5. f. LITÚRGIA Naveta.
6. f. GASTR. Post llarga amb una vora de mig pam d'alçària per a dur pastissos.
7. f. TECNOL. Espècie de recipient metàl·lic en forma de font disposat en la part inferior de certes màquines i de certs mecanismes per a arreplegar el líquid refrigerant, l'oli de greixatge, etc.
8. f. TÈXTIL Caixa, generalment d'acer inoxidable, que conté el bany on són immergides les peces de tela o les troques de fil en les operacions del tint, etc.

barça (Diccionari)

barça
f. Esbarzer.

barca (Traducció Valencià-Castellà)

barca f. 1. barca, batel ( m. ), andarivel, quilla.
2. barca cisterna barco cisterna.
3. barca de panescalm
4. barca del mal temps
5. barca nua
6. barca palangrera palangrero.
7. barca solera balsa.

barca (Traducció Castellà-Valencià)

barca f. 1. barca.
2. barca de pasaje barca de pas.

Et pot interessar