basic (Diccionari)

basic
[ angl. ] m. INFORM. Llenguatge de programació per a aplicacions científiques i generals, de caràcter conversacional i fàcil d'usar.

bàsic (Diccionari)

bàsic -a
1. adj. Que constituïx la part essencial, fonamental.
2. adj. MINERAL. Es diu dels minerals en què la proporció d'òxids metàl·lics presents passa del 50%.
3. adj. GEOL. Es diu de les roques ígnies en les quals la proporció de sílice queda compresa entre el 40% i el 50%.
4. a. adj. QUÍM. Relatiu o pertanyent a les bases. Reacció bàsica.
b. adj. QUÍM. Es diu de les solucions o d'altres mescles on hi ha present una base lliure i, per tant, tenen, en un grau major o menor, les propietats de les bases.
c. adj. QUÍM. Es diu de les sals formades per neutralització només parcial d'un òxid o d'un hidròxid metàl·lics amb àcids.

bàsic (Traducció Valencià-Castellà)

bàsic -a adj. básico -ca.

basic (Traducció Castellà-Valencià)

basic [ angl. ] m..

Et pot interessar