batoïdeu (Diccionari)

batoïdeu
1. m. sing. ZOOL. Peix del suborde dels batoïdeus.
2. m. pl. ZOOL. Suborde de peixos selacis, anomenats també hipotremats, integrats per individus de cos molt aplatat dorsiventralment, amb el dors de color fosc i el ventre blanc i que comprén les rajades i les tremoloses.

Et pot interessar