Be (Diccionari)

Be 3
abr. QUÍM. Símbol del beril·li.

be (Diccionari)

be 1
1. m. ZOOL. Qualsevol dels representants de l'espècie Ovis aries , com l'ovella, el marrà, el corder, etc.
2. m. Carn de be.
3. al be Seient cama ací cama allà sobre el coll i els muscles d'un altre.
4. un be negre! Expressió que s'utilitza per a desmentir o negar alguna cosa.

bé (Diccionari)

1
1. adv. [ ben davant d'adjectius, adverbis i formes verbals] Satisfactòriament, avantatjosament, feliçment. Trobar-se bé. Haver dormit bé. Una faena ben acabada. Tractar bé els clients.
2. a. adv. [ ben davant d'adjectius, adverbis i formes verbals] De bona manera, rectament, especialment d'una manera conforme al deure. Portar-se bé. Uns pantalons ben cosits.
b. adv. D'acord. Vindràs demà? Bé, però de vesprada.
c. anar bé Anar pel bon camí. Anem bé per anar a la platja?
d. de bé a bé Bonament. No s'enfadarà si li ho diem de bé a bé.
e. està bé Expressió que indica conformitat.
f. estar bé (algú) Estar en bona posició econòmica.
g. estar bé (algú) Gaudir de bona salut.
h. menjar bé Mastegar, tragar, etc., l'aliment amb apetit.
i. menjar bé Comportar-se educadament a taula.
j. menjar bé Prendre aliments de bona qualitat.
k. més bé Millor. La segona edició del llibre està més ben feta que la primera.
l. molt bé diu Expressió de conformitat.
m. morir bé Morir religiosament, conformat.
n. parlar bé (d'algú) Elogiar-lo.
o. passar-ho bé Viure regaladament, divertir-se.
p. posar bé Donar la forma, la posició, l'estat convenient.
q. posar-se bé (alguna cosa amb algú) Rebre bé.
r. posar-se bé (alguna cosa amb algú) Assimilar-se.
s. posar-se bé (alguna cosa amb algú) Refer-se de salut i de situació econòmica.
t. posar-se bé (amb algú) Reconciliar-se.
u. posar-se bé Enriquir-se.
v. posar-se bé amb Déu Confessar-se.
w. posar-se bé Refer-se de salut.
x. posar-s'hi bé Col·locar-se amb comoditat o en una posició adient.
y. prendre bé No fer objecció.
z. tant de bé li ha fet Déu Dit en ocasió d'una mort després d'un llarg procés dolorós.
aa. vindre bé (alguna cosa) Ser oportuna, convenient, ajustar-se a una mesura, a una forma determinada.
ab. viure bé Viure honestament.
ac. viure bé Viure còmodament.
3. adv. [ ben davant d'adjectius, adverbis i formes verbals] En alt grau, en un grau considerable, ponderant. T'ho ha dit ben clar. És ben llarga, esta carretera.
4. a. adv. [davant d'una forma verbal] Del tot. L'han ben enganyat. S'ho van ben meréixer.
b. ben bé Del tot, sense faltar-hi res, com a mínim, sense por d'exagerar. No són ben bé iguals. Era ben bé un dimoni. D'allò fa ben bé dos anys. Hi caben ben bé tres cotxes.
5. a. interj. Exclamació per a aprovar. Què t'ha paregut l'obra? Bé! Molt bé! Eixiràs dissabte? Bé, però només una estona.
b. bé, bé! Exclamació per a marcar un dubte. Dius que ens pagaran? Bé, bé, això ja ho vorem!
6. m. ENSENY. Nota d'examen o d'avaluació inferior al notable i superior al suficient o l'aprovat.

be (Traducció Valencià-Castellà)

be [ pl. bes ] f. 1. [ nom de lletra ] be. Esta paraula s'escriu amb be. ® Esta palabra se escribe con be. Subratlla totes les bes que trobes en la frase. ® Subraya todas las bes que encuentres en la frase.
2. be alta be.
3. prendre la a per la b tomar una cosa por otra.

bé (Traducció Valencià-Castellà)

1. adv. [ y la forma 'ben' davant d'adjectius, adverbis i verbs ] bien.
2. adv. [ y la forma 'ben' davant d'adjectius, adverbis i verbs ] [ davant d'una forma verbal ] del todo, por completo, completamente, de pies a cabeza, de cabo a rabo.
3. conj. bien.
4. interj. bien.
5. parlar bé (o malament ) d'algú hablar bien (o mal ) de uno.
6. acabar en bé acabar bien.
7. anar bé ir bien.
8. anar per bé recobrarse, mejorar.
9. ara bé ahora bien.
10. bé, bé! ya veremos.
11. ['<-->85] però ['<-->85] bien ['<-->85] pero ['<-->85
]
12. ben bé al menos, del todo.
13. de bé a bé por buenas (o por la buena ).
14. doncs bé ¡pues bien!
15. en (o a ) en beneficio de, en pro de.
16. està bé ¡está bien!
17. estar bé estar bien.
18. i bé y bien.
19. menjar bé comer bien.
20. més bé más bien.
21. molt bé diu ¡muy bien!, ¡de acuerdo!
22. morir bé
23. passar-ho bé pasárselo bien.
24. pensar bé pensar bien.
25. per un bé por bien.
26. posar bé poner bien.
27. posar-se bé ponerse (uno) bien.
28. posar-se bé amb Déu ponerse bien con Dios.
29. posar-s'hi bé ponerse bien.
30. prendre a bé tomar a bien.
31. si bé (o per bé que , o bé que ) si bien, bien que.
32. tant de bé li ha fet Déu
33. tindre per bé tener (alguien) a bien (o por bien ).
34. vindre bé venir bien.
35. viure bé vivir bien.

be (Traducció Castellà-Valencià)

be f. 1. [ nombre de letra ] be.
2. be (o ce ) por be fil per randa, amb tots els ets i els uts.
3. tener (una cosa) las tres bes ser excel·lent, reunir tots els avantatges.

Et pot interessar