benefici (Diccionari)

benefici
1. m. Bé que algú fa a un altre. Rebre molts beneficis d'un amic.
2. m. Bé que fa alguna cosa. Els beneficis de la informàtica, de la medicina, de la cultura.
3. a. m. Profit, utilitat.
b. m. ECON. Diferència entre els ingressos resultants de les vendes dels productes i les despeses que comporta el procés productiu.
c. m. Producte d'una funció de teatre, d'un concert, etc., que es dóna a una persona, a una entitat, etc.
d. m. El mateix espectacle. Dissabte fan el benefici d'una actriu retirada.
e. en benefici de En profit de, en bé de. Han actuat en benefici dels damnificats.
4. a. m. DRET Privilegi legal que en determinades circumstàncies naix a favor d'alguna persona i que esta pot fer valdre per a deslliurar-se de situacions que la podrien perjudicar, especialment en l'orde patrimonial.
b. benefici de pobresa DRET Benefici atorgat als declarats pobres pels tribunals i pels jutjats, segons les condicions establides per la llei, perquè la justícia els siga administrada gratuïtament.
c. benefici d'inventari DRET Facultat concedida a l'hereu de no respondre de les obligacions del causant ni de les càrregues hereditàries amb els seus béns, sinó únicament amb els béns de l'herència.
d. benefici fiscal DRET Privilegi legal que suposa generalment la reducció d'un tribut.
5. m. HIST. D'una manera genèrica, concessió territorial efectuada amb caràcter temporal per a fruir del domini útil dels béns cedits, a canvi de determinats servicis o d'una fidelitat per part del beneficiari.
6. m. MIN. Acció o efecte de beneficiar una mina o jaciment.
7. benefici eclesiàstic DRET Càrrec eclesiàstic erigit a perpetuïtat, amb els deures i els servicis corresponents, al qual va annexa una renda.

benefici (Traducció Valencià-Castellà)

benefici m. 1. beneficio.
2. benefici de pobresa beneficio de pobreza, beneficio de pobreza.
3. benefici d'inventari beneficio de inventario.
4. benefici eclesiàstic beneficio eclesiástico.
5. benefici fiscal beneficio fiscal.
6. en benefici de en beneficio de.

Et pot interessar