bescanvi (Diccionari)

bescanvi
1. m. Acció de bescanviar. Fer el bescanvi de presoners. Fer el bescanvi d'un objecte per un altre.
2. a. m. ECON. Compravenda de mercaderies en la qual no intervenen els diners.
b. economia de bescanvi ECON. Procés de circulació de mercaderies en el qual no intervenen els diners com a mesura de valor.
3. m. METEOR. Fenomen que, per efecte de la turbulència, té lloc entre dos masses d'aire.
4. bescanvi de notes (o de cartes ) DRET Acte diplomàtic constituït per dos documents o més que s'adrecen mútuament els representants de dos governs.
5. bescanvi gènic BIOL. Fenomen que consistix en un canvi entre segments equivalents d'una parella de cromosomes, per tant de material genètic, que es produïx durant l'entrecreuament.
6. bescanvi iònic QUÍM. Procés quimicofísic segons el qual, quan es posa en contacte una solució iònica amb un compost immiscible de constitució adequada, anomenat bescanviador iònic, es produïx la fixació en este dels cations o dels anions de la dita solució, a canvi, respectivament, de quantitats equivalents de cations o d'anions procedents del bescanviador, que són alliberats del seu reticle i passen a la solució.
7. bescanvi per producte PUBL. Modalitat publicitària en què l'anunciant, a canvi de la cessió gratuïta d'espais o temps publicitaris, oferix un servici o cedix al suport publicitari productes que fabrica o distribuïx.
8. bescanvi per programa PUBL. Modalitat publicitària en què l'anunciant, a canvi de la cessió gratuïta de temps publicitari, finança o produïx un programa de ràdio o de televisió, generalment concebut en funció de les seues necessitats de comunicació.

bescanvi (Traducció Valencià-Castellà)

bescanvi m. 1. canje, intercambio, trueque.
2. bescanvi de notes (o de cartes ) intercambio de notas.
3. bescanvi gènic intercambio genético.
4. bescanvi iònic intercambio iónico.
5. economia de bescanvi

Et pot interessar