boca (Diccionari)

boca
1. a. f. ANAT. Orifici del començament del tracte digestiu o de la cavitat digestiva que presenten la immensa majoria dels animals.
b. f. ANAT. Estructura en forma de cavitat, oberta immediatament després de l'orifici bucal i en connexió amb el tub digestiu, que posseïxen molts animals, especialment els superiors.
c. badar la boca al vent No tindre res per a menjar.
d. fer vindre aigua a la boca Pensant en un menjar o parlant-ne, imaginar-se que ja s'assaborix.
e. menjar més amb els ulls que amb la boca Fruir més per l'aspecte i la pulcritud d'un menjar que pel gust.
f. obrir primer la boca que els ulls Tindre gana quan algú es desperta.
g. tindre el menjar en la boca Estar ple.
h. traure's el menjar de la boca (per algú) Privar-se de les necessitats més elementals (per algú).
2. a. f. Òrgan de la paraula.
b. a boca closa Amb la boca tancada, fent ressonar la veu dins de la boca i de la cavitat nasal. El cor de dones va començar a cantar a boca closa.
c. amb la boca oberta Sorprés.
d. anar (o córrer ) de boca en boca Circular una notícia, ser alguna cosa objecte de xafardejos.
e. anar en boca de tot el món Ser mencionat per tot el món.
f. anar-se'n de la boca Dir allò que s'havia de mantindre en secret.
g. boca d'or Dit d'un bon orador.
h. calfar-se de boca Dir coses desgavellades.
i. deixar (algú) amb la paraula en la boca Anar-se'n sense escoltar-lo, interrompre'l, no deixar-lo parlar.
j. deixar amb un pam de boca Sorprendre.
k. dir a boca Dir de paraula.
l. dir una cosa només de boca Dir-la per compliment.
m. fer de la boca cul No complir la paraula donada.
n. no badar (o no obrir ) boca No dir res.
o. no tindre boca per a (o amb què ) dir (o respondre , etc.) No saber què dir, què respondre, etc.
p. no tindre prou boca per a lloar (algú) Elogiar-lo extraordinàriament.
q. posar-se a la boca (algú) Anomenar-lo.
r. respirar per boca d'altri Parlar per compte d'un altre.
s. respirar per boca d'altri Dir alguna cosa per mitjà d'una altra persona.
t. ser (a algú) la boca mesura Poder demanar el que vullga.
u. ser una boca de trons Ser un baladrer.
v. ser una boca d'infern Ser malparlat.
w. tindre el cor a la boca Ser sincer, franc, obert.
x. tindre sempre a la boca (algú, alguna cosa) Esmentar-lo sovint.
y. tractar (algú) a boca què vols Donar-li tot el que desitja, sovint usat absolutament. Boca què vols, cor què desitges.
z. traure (a algú) alguna cosa de la boca Anticipar-se a dir el que ell volia dir.
aa. vindre (a algú) a la boca una paraula (o una frase , etc.) Acudir-se-li, voler dir-la.
ab. vindre a boca Dir.
3. a. f. Gust, sabor, paladar. Deixar bona boca un vi. Quedar mal gust de boca després de fumar.
b. f. Gust del vi o d'una altra beguda. El vi d'Utiel té molt bona boca.
c. tornar (un menjar) a la boca Sentir repetidament després d'una menjada el regust dels aliments ingerits.
4. a. f. Apetit, gana de menjar.
b. estar en boca Estar amb apetit de menjar.
c. fer boca Desvetlar l'apetit.
d. fer-se la boca aigua Delir-se.
5. a. f. Obertura anterior a la boca, els llavis, com a part de la cara, de la fisonomia. Portar una palleta en la boca.
b. badar una boca com un rap Obrir-la desmesuradament.
c. boca a boca TER. Mètode de respiració artificial que consistix bàsicament a induir la respiració del pacient expirant fortament a la seua boca.
d. boca de calaix Boca molt gran.
e. boca de pinyó Boca molt xicoteta.
f. boca per amunt Ajagut de cara al cel.
g. boca per avall Ajagut de cara a terra.
6. f. Persona com a consumidor d'aliments. Mantindre sis boques.
7. a. f. Obertura semblant o comparable a la boca, obertura que servix d'accés o, eventualment, d'eixida. La boca d'una gerra, d'una marmita. La boca d'un forn, d'un fumeral. La boca d'un túnel, d'una caverna. La boca del metro.
b. f. Marc d'una alcova.
c. f. ARM. Part anterior de l'ànima d'una arma de foc.
d. f. CONF. Extremitat d'una mànega o d'un camal, sovint guarnida amb un punt, una gira, etc.
e. f. HIDROL. Embocadura d'un riu o de cada un dels seus braços.
f. f. HIDROL. Entrada d'un port, d'un riu, d'un canal, d'un estret, etc.
g. f. OFICIS Obertura entre dos parts fixes o mòbils d'una ferramenta, d'un instrument, etc. La boca d'una clau, d'unes alicates.
8. f. En un cavall, un mul, etc., la menor o major capacitat de ser guiat amb la brida. Un cavall moll de boca, bla de boca. Un cavall dur de boca.
9. boca de conill (o de dragó , o de lleó ) BOT. Conillets.
10. boca de llop BOT. Digital.
11. boca de llop BOT. Llúpol.
12. boca de reg (o de regatge ) Clau lateral d'una canonada principal de la xàrcia de distribució d'aigües d'una població que fornix l'aigua necessària per a regar carrers.
13. boca del cor [ pop. ] Epigastri.
14. boca d'incendis Presa d'aigua brancada sobre una canalització de gran cabal, que se situa en la via pública o en l'entrada d'un immoble i on es poden connectar les mànegues d'aigua per a l'extinció d'incendis.

boca (Traducció Valencià-Castellà)

boca f. 1. boca, bocacalle, piquera, tragante.
2. a boca closa
3. a boca de canó a boca de jarro, a boca de jarro, a bocajarro, a bocajarro, a boca de cañón, a boca de cañón.
4. amb la boca oberta con la boca abierta.
5. anar (o córrer ) de boca en boca andar de boca en boca (alguna cosa).
6. anar en boca de tot el món andar en boca de todos.
7. anar-se'n de la boca irse de la lengua.
8. badar la boca al vent poner la boca al viento.
9. badar una boca com un rap
10. boca a boca boca a boca.
11. boca de calaix boca de oreja a oreja.
12. boca de conill (o de dragó , o de lleó ) boca de dragón.
13. boca de llop boca de lobo.
14. boca de pinyó boca de piñón.
15. boca de reg (o de regatge ) boca de riego.
16. boca del cor boca del estómago.
17. boca d'incendis boca de incendio.
18. boca d'or boca de oro.
19. boca per amunt cara arriba, boca arriba.
20. boca per avall boca abajo.
21. calfar-se de boca calentársele (a alguien) la boca.
22. deixar (algú) amb la paraula en la boca dejar (a auno) con la palabra en la boca.
23. deixar amb un pam de boca con la boca abierta (o con tanta boca abierta ).
24. dir a boca decir de palabra.
25. dir una cosa només de boca decir (alguna cosa) con la boca chica (o chiquita ).
26. estar en boca tener apetito, estar hambriento.
27. fer boca abrir boca, abrir o despertar el apetito.
28. fer de la boca cul faltar (alguien) a su palabra.
29. fer vindre aigua a la boca hacérsele (a alguien) la boca agua, hacérsele (a alguien) la boca agua.
30. fer-se la boca aigua hacérsele (a alguien) la boca agua.
31. menjar més amb els ulls que amb la boca comer (uno) con los ojos.
32. no badar (o no obrir ) no abrir (alguien) la boca, no descoser la boca.
33. no tindre boca per a (o amb què ) dir (o respondre, etc. ) no saber qué decir (o responder ).
34. no tindre prou boca per a lloar levantar (a alguien) hasta (o sobre ) el cuerno (o los cuernos ) de la luna.
35. obrir primer la boca que els ulls tener (alguien) un hambre que no ve.
36. posar-se a la boca sacar a colación (a una persona).
37. provisions de boca municiones de boca.
38. respirar per boca d'altri respirar por la boca de (otro).
39. ser (a algú) la boca mesura tener cuanto se pide.
40. ser una boca de trons ser muy vocinglero (o chillón ).
41. ser una boca d'infern echar (alguien) de (o por ) aquella boca, tener (uno) mala lengua.
42. tindre el cor a la boca de buena boca.
43. tindre el menjar a la boca estar (uno) hasta el gollete.
44. tindre sempre a la boca tomar en boca (a alguien), no caérsele (a alguien) de la boca (aluna cosa).
45. tornar (un menjar) repetir.
46. tractar (algú) a boca què vols a pedir de boca; a qué quieres, boca.
47. traure (a algú) alguna cosa de la boca quitar (a alguien) de la boca (alguna cosa).
48. traure's el menjar de la boca quitárselo (alguien) de la boca.
49. vindre (a algú) a la boca una paraula venísele (a alguien) a la boca (alguna cosa).
50. vindre a boca

boca (Traducció Castellà-Valencià)

boca f. 1. boca.
2. a boca de cañón a boca de canó.
3. a boca de jarro a boca de canó.
4. a boca llena a la destapada, dir amb tota la boca.
5. a pedir de boca a cor què vols; tractar (algú) a boca què vols; cor (o a cor , o boca ) què vols, cor què desitges.
6. a qué quieres, boca tractar (algú) a boca què vols; cor (o a cor , o boca ) què vols, cor què desitges.
7. abrir boca fer gana, fer boca.
8. abrir la boca obrir els llavis.
9. andar de boca en boca (alguna cosa) anar (o córrer ) de boca en boca.
10. andar en boca de todos anar en boca de tot el món.
11. boca a boca boca a boca.
12. boca abajo boca per avall, a bocadents, de bocaterrosa, topar de cara (o nas a nas ), de boca terrosa.
13. boca arriba boca per amunt, de sobines.
14. boca de alcantarilla embornal.
15. boca de dragón boca de conill (o de dragó , o de lleó ); botons de gat.
16. boca de incendio boca d'incendis.
17. boca de lobo boca de llop.
18. boca de oreja a oreja boca de calaix.
19. boca de oro boca d'or.
20. boca de piñón boca de pinyó.
21. boca de riego boca de reg (o de regatge ).
22. boca del estómago boca del cor, boca del cor.
23. calentársele (a alguien) la boca calfar-se de boca.
24. callar (o cerrar , o coser ) la boca fer moixoni.
25. cerrar la boca cloure la boca.
26. cerrar la boca (a alguien) tancar la boca (a algú), tapar la boca, posar palla a l'esquella.
27. con la boca abierta amb la boca oberta.
28. con la boca abierta (o con tanta boca abierta ) deixar amb un pam de boca.
29. coserse la boca cosir-se la boca.
30. de buena boca tindre el cor a la boca.
31. decir (alguna cosa) con la boca chica (o chiquita ) dir una cosa només de boca.
32. decir lo primero que (a alguien) le viene a la boca dir el primer (o la primera paraula , o la primera cosa, etc. ) que li ve (o que em ve , o que et ve , o que em vindria , o que li vindria, etc. ) a la boca (o a tomb, etc. ).
33. dejar con la boca abierta deixar bocabadat (o amb la boca oberta ).
34. dormir boca (o panza ) arriba dormir de memòria.
35. echar (alguien) de (o por ) aquella boca ser una boca d'infern.
36. echarlo (o soltarlo ) todo por la boca buidar el sac.
37. estar (o quedarse ) con la boca abierta (o con tanta boca abierta ) estar-se badabadoc.
38. estar colgado (o pendiente ) de la boca (de alguien) estar suspés (o pendent ) dels llavis.
39. hacer boca bufar cullera.
40. hacerse la boca agua fer venir aigua a la boca, fer vindre salivera.
41. hacérsele (a alguien) agua (o un agua ) la boca fer ensalivar.
42. hacérsele (a alguien) la boca agua fer vindre aigua a la boca, fer-se la boca aigua.
43. írsele la boca (a alguien) anar-se'n de paraules.
44. mentir con toda la boca mentir per la gola; mentir per la gola (o pel coll , o per la barba ).
45. meterse en la boca del lobo ficar-se en dibuixos.
46. no abrir (alguien) la boca no badar boca, no badar (o no obrir ).
47. no abrir (o descoser , o despegar ) la boca no obrir els llavis.
48. no abrir la boca no piular.
49. no caérsele (a alguien) de la boca (aluna cosa) tindre sempre a la boca.
50. no descoser la boca no badar (o no obrir ).
51. oscuro (o negro ) como boca de lobo fosc com (o més fosc que ) una gola de llop.
52. poner la boca al viento badar la boca al vent.
53. quien tiene boca se equivoca tot bon cavall entropessa.
54. quitar (a alguien) de la boca (alguna cosa) traure (a algú) alguna cosa de la boca.
55. quitárselo (alguien) de la boca traure's el menjar de la boca.
56. respirar por boca de (alguien) ser un (o el ) gos.
57. respirar por la boca de (otro) respirar per boca d'altri.
58. tener muchas bocas que alimentar haver de fer cagar molts culs, portar-ne molts de penjats a l'esquena.
59. tomar en boca (a alguien) tindre sempre a la boca.
60. venir a pedir de boca anar com l'anelll al dit.
61. venísele (a alguien) a la boca (alguna cosa) vindre (a algú) a la boca una paraula.

Et pot interessar