brac (Diccionari)

brac 1
1. m. [ ant. ] Fang.
2. m. PAT. Pus.

braç (Diccionari)

braç
1. a. m. Cada una de les dos extremitats toràciques de l'home.
b. m. [ esp. ] Part compresa entre l'espatla i la mà.
c. m. [ esp. ] ANAT. Part de cada extremitat toràcica de l'home compresa entre el colze i l'espatla.
d. a força de braços Sense valdre's de cap màquina, de cap bèstia ni de cap aparell.
e. a pes de braços A força de braços.
f. agarrar pel braç (algú) Agarrar algú per anar-hi de bracet.
g. al braç (o a plec de braç ) De manera que la persona o la cosa que es porta recolze damunt de l'avantbraç formant angle amb el braç superior o que en penge.
h. allargar els braços Abraçar.
i. allargar els braços Manifestar una actitud acollidora.
j. amb els braços oberts Amb ànim acollidor, complagut.
k. amb els braços oberts En actitud d'abraçar.
l. braç a braç De costat, amb familiaritat, amb confiança.
m. braços caiguts Braços deixats anar.
n. donar el braç a tòrcer Deixar-se convéncer.
o. dur (o portar , etc.) (una cosa) davall del braç Dur-la estrenyent-la amb el braç contra el tronc.
p. en braços De manera que se suspén una persona o cosa damunt dels dos braços oberts cap avant. Prendre una dona en braços.
q. estar de braços plegats Estar inactiu.
r. estirar (o allargar ) més el braç que la mànega Fer algú ostentació, gastar més del que es pot.
s. home de braç Home forçut.
t. llançar-se (o tirar-se ) als braços (d'algú) Entregar-s'hi per ser abraçat.
u. lligar de braços Impedir obrar.
v. passar el braç per la mànega (a algú) Enganyar-lo.
w. prendre del braç (algú) Agarrar algú per anar-hi de bracet.
x. tindre el braç llarg Tindre poder molt ampli.
2. a. m. [ p. anal. ] ANAT. Cada un del dos apèndixs toràcics mòbils, especialment locomotors, que tenen alguns animals.
b. m. [ p. anal. ] ANAT. Nom que s'aplica als tentacles dels cefalòpodes, a les extremitats d'alguns equinoderms i a les pinces d'alguns crustacis.
3. m. [ fig. ] Obrer, treballador. Les obres no avancen perquè falten braços.
4. a. m. [ fig. ] Executor.
b. ser el braç dret (d'algú) Ser el seu principal instrument.
5. a. m. [ p. anal. ] Part d'una cosa que s'allarga en forma de braç partint d'un tronc, un eix o un fulcre. El braç d'una grua. Un salomó de sis braços.
b. m. [ p. anal. ] Barrots, sovint entapissats, que se sostenen entre el respatler i el seient d'una butaca, un sofà, un tron, etc., on la persona asseguda reposa els braços. Una cadira de braços.
c. m. [ p. anal. ] HIST./ART/REL. Cada mitat del travesser o patíbul de la creu.
d. m. [ p. anal. ] FÍS. Distància del punt de referència a la recta d'acció de la força.
e. m. [ p. anal. ] FÍS. En una palanca, distància entre el punt de suport i el punt d'aplicació de la força mesurada perpendicularment a la direcció de la dita força.
f. braç de cavalló AGR. Xicotet rec que embranca amb un rec principal i servix per a distribuir millor l'aigua, séquia secundària.
g. braç de gitano GASTR. Pastís de forma allargada, fet amb fulls de pa de pessic, farcit de crema, de nata, de trufa, etc., enrotllat i empolvorat amb sucre de llustre, xocolate o rovell cremat.
h. braç de mar OCEANOGR. Canal format per una estreta porció de mar que entra terra endins o quedaa entre la costa i una illa pròxima.
i. braç de riu GEOL. Part d'un riu que se separa del curs principal i forma un curs secundari que hi corre més o menys paral·lel, fins a reunir-s'hi de nou o desembocar a la mar.
j. braç fals GEOGR./GEOL. Braç de riu que, tan bon punt s'ha separat del curs principal, no torna a reunir-s'hi, sinó que es perd, es filtra, s'esgota o es difon en una àrea pantanosa.
k. braç fonocaptor ELECTROAC. En un tocadiscs, peça en forma de barra equipada de suports en un cap i adequada per a sostindre en l'altre la càpsula fonocaptora, la qual pot així desplaçar-se damunt de la superfície del disc seguint el camí fixat per l'avanç del solc.
l. braç mort GEOL. Meandre abandonat d'un riu.
6. m. HIST. Cada un dels grups (braç eclesiàstic, braç militar, braç reial o popular) que a manera de cambres aplegaven els representants dels diferents estaments del país i que, amb la presidència del rei, constituïen les corts dels regnes de la corona catalanoaragonesa.
7. gent de poc braç Plebs.
8. gent del meu (o del teu , etc.) braç Del mateix estat, la mateixa posició, la mateixa classe social, etc., que jo, que tu, etc.

brac (Traducció Valencià-Castellà)

brac m. braquete, braco.

braç (Traducció Valencià-Castellà)

braç m. 1. brazo, ladillo, aguilón.
2. a força de braços a fuerza de brazos.
3. a pes de braços a fuerza de brazos, a fuerza de brazos.
4. agarrar pel braç coger del brazo.
5. al braç (o a plec de braç ) al brazo.
6. allargar els braços dar los brazos (a alguien), dar el brazo (a alguien).
7. amb els braços oberts con los brazos abiertos.
8. braç a braç codo a codo, codo con codo.
9. braç de cavalló brazal.
10. braç de gitano brazo de gitano.
11. braç de mar brazo de mar.
12. braç de riu brazo de río.
13. braç fals falso brazo.
14. braç fonocaptor
15. braç mort brazo muerto.
16. braços caiguts brazos caídos.
17. donar el braç a tòrcer dar (alguien) su brazo a torcer.
18. dur (o portar, etc. ) (una cosa) llevar bajo el brazo.
19. en braços en brazos.
20. estar de braços plegats con los brazos cruzados.
21. estirar (o allargar ) més el braç que la mànega gastar más de lo que se puede.
22. gent de poc braç gente menuda.
23. gent del meu (o del teu, etc. ) gente de mi (o tu ) clase (o posición ).
24. home de braç hombre de pelo en pecho.
25. llançar-se (o tirar-se ) als braços (d'algú) echarse a (o entregarse en ) los brazos (de alguien).
26. lligar de braços atar las manos.
27. prendre del braç coger del brazo.
28. ser el braç dret ser el brazo derecho (de alguien), ser el brazo derecho (de alguien).
29. tindre el braç llarg tener vara alta, tener vara alta.

Et pot interessar