caduf (Diccionari)

caduf
1. m. CONSTR. Cada un dels recipients o caixons que, muntats sobre una corretja o una cadena sense fi o una roda, servixen per a traure aigua de pous, efectuar dragats o transportar materials, en omplir-se en la part més baixa del seu recorregut i buidar-se per mitjà d'un dispositiu apropiat, a una altura determinada.
2. m. Canonada soterrada feta d'obra.

Et pot interessar