cantidad (Traducció Castellà-Valencià)

cantidad f. 1. quantitat.
2. anticipar una cantidad (o una paga , o media paga, etc. ) anticipar una quantitat (o una paga , o mitja paga, etc. ).
3. cantidad a cuenta acompte.
4. cantidad arbitraria quantitat arbitrària.
5. cantidad de d'allò més.
6. cantidad media quantitat mitjana (o terme, valor, etc., mitjà ).
7. en cantidad (o en gran cantidad ) en quantitat.
8. gran cantidad de haver-hi una estesa.
9. haber (de algo) en cantidad (o a patadas , o a porrillo , o a espuertas ) haver-n'hi (d'una cosa) més que un foc no en cremaria.
10. haber suficiente cantidad de haver-hi coixí (o un bon coixí ).
11. redondear una cantidad (o un número ) arredonir un nombre.
12. un sinfín de una malafí de.

Et pot interessar