capbreu (Diccionari)

capbreu
1. m. HIST. Document o manual on s'anotaven les confessions o els reconeixements fets pels emfiteutes als senyors directes per a servar memòria o prova de la subsistència dels drets dominicals.
2. m. [ esp. ] HIST. Escriptura pública on consta el reconeixement que fa l'emfiteuta dels drets del seu senyor directe sobre els immobles que el primer té en domini útil, com a resultat d'un procés judicial anomenat causa de capbrevació.

Et pot interessar