carboxi- (Diccionari)

carboxi-
Prefix utilitzat per a designar un grup carboxil en una molècula quan no és el substituent principal. Carboxipeptidasa.

Et pot interessar