cartell (Diccionari)

cartell
1. a. m. PUBL./ART Gran full manuscrit o imprés que es fixa en llocs públics per anunciar alguna cosa.
b. m. ENSENY. Paper o cartó que du l'alfabet i alguns rudiments escrits i que, clavat en un lloc visible d'una aula, servix per a ensenyar a llegir els xiquets.
2. a. m. Plec de condicions.
b. m. [ esp. ] Convocatòria d'un certamen literari, científic, etc., on s'exposen els premis i les condicions per a aspirar-hi.
3. m. DRET Convenció escrita pactada entre països bel·ligerants per regular un cert gènere de relacions, de comunicacions postals i telegràfiques, el tracte i el bescanvi de persones, etc.
4. m. HIST. Lletra de batalla.

cartell (Traducció Valencià-Castellà)

cartell m. cartel.

Et pot interessar