cert (Diccionari)

cert 1 -a
1. adj. Dit d'allò que és veritat, que no permet dubte. Tot el que t'he dit és cert.
2. a. adj. Que és exactament determinat, segur. És cert que la setmana pròxima eixim de viatge.
b. de ciència certa Amb tota seguretat.
c. prendre per cert Creure en la certesa d'alguna cosa.
d. saber de cert Saber sense dubte.
e. tan cert com ara plouen figues Significant que una cosa no és certa.
f. tan cert com ['<-->85] Expressió que ratifica una afirmació.
g. tan cert si ['<-->85] Es diu per a reforçar una afirmació.
h. tindre per certa una cosa Estar-ne segur.
3. a. adj. Com a adjectiu determinatiu servix per a designar una determinada persona o cosa sense dir, però, quina és. Certes persones pensen com tu.
b. adj. Una espècie de. Hi ha un cert acord entre els dos.
4. adj. Que té una cosa per verdadera, segura.
5. adj. [ ant. ] Es diu de l'home lleial, prudent, entés.
6. del cert Positivament.
7. per cert A propòsit d'això. Per cert, t'he dit que ha telefonat el teu cap? Per cert, m'han invitat a la inauguració.

cert (Traducció Valencià-Castellà)

cert -a adv. 1. cierto -ta ( adj. ), ciertamente.
2. ben cert
3. de ciència certa a ciencia cierta, a (o de ) ciencia cierta.
4. del cert de cierto.
5. per cert por cierto.
6. prendre per cert
7. saber de cert saber de cierto.
8. tan cert com ara plouen figues ¡naranjas de la China!
9. tan cert com ['<-->85] tan cierto como ['<-->85
]
10. tan cert si ['<-->85
]
11. tindre per certa una cosa tener por cierto (alguna cosa).

Et pot interessar