clàusula (Diccionari)

clàusula
1. a. f. DRET Cada una de les parts, les separacions o les disposicions de què pot constar un acte jurídic en la seua projecció documental (contracte, testament, etc.)
b. f. DRET Proposició que condiciona o confirma l'acompliment de l'acció documental.
c. f. [ fig. ] DRET Disposició formal, sense importància.
d. clàusula d'estil DRET Clàusula que es troba habitualment en tots els contractes d'un mateix tipus.
e. clàusula notarial DRET Esment de la intervenció del notari en l'escriptura.
2. f. GRAM. Conjunt de paraules, amb sentit complet, que enclou una proposició o diverses proposicions íntimament relacionades entre elles.

clàusula (Traducció Valencià-Castellà)

clàusula f. 1. cláusula.
2. clàusula d'estil cláusula de estilo.
3. clàusula notarial cláusula notarial.

cláusula (Traducció Castellà-Valencià)

cláusula f. 1. clàusula.
2. cláusula absoluta ablatiu abslut.
3. cláusula de estilo clàusula d'estil.
4. cláusula de evicción clàusula d'evicció.
5. cláusula notarial clàusula notarial.

Et pot interessar