cloaca (Diccionari)

cloaca
f. ZOOL. Orifici d'origen ectoendodèrmic on desemboquen el recte i els conductes urinaris i genitals i que posseïxen els amfibis, els rèptils, les aus i els mamífers monotremes.

cloaca (Traducció Valencià-Castellà)

cloaca f. cloaca. Les aus tenen cloaca. ® Las aves tienen cloaca.

cloaca (Traducció Castellà-Valencià)

cloaca f. 1. [ conducto subterraneo ] claveguera. La cloaca da salida a las aguas sucias. ® L'albelló dóna eixida a les aigües brutes.
2. [ en algunos animales, parte del intestino ] cloaca. Las aves tienen cloaca. ® Les aus tenen cloaca.
3. [ lugar muy sucio ] femer ( m. ), porcatera. Su casa era una verdadera cloaca. ® Sa casa era un verdader femer.
4. albelló.

Et pot interessar