columna (Diccionari)

columna
1. f. ARQUIT. Element arquitectònic de suport, caracteritzat pel fet de ser de secció circular i acomplir la funció de suportar les pressions verticals i obliqües de l'arquitrau i l'arc. Una columna dòrica.
2. f. [ fig. ] Suport, sosteniment. Les columnes de la societat democràtica.
3. a. f. Allò que s'eleva en forma de columna. Una columna de fum, de foc.
b. f. Sèrie de coses col·locades les unes sobre les altres. Una columna de llibres.
4. a. f. ANAT. Estructura anatòmica en forma de pilar o de columna.
b. columna vertebral ANAT. Formació constitutiva de l'endosquelet dels vertebrats, que reemplaça en major o menor grau el notocordi, de composició cartilaginosa o òssia i format per unes peces separades anomenades vèrtebres.
5. f. GRÀF./CODIC. En un manuscrit, un imprés, etc., cada una de les parets en què es dividix verticalment la disposició del text per mitjà d'una ratlla o d'un espai en blanc.
6. f. INFORM. En tota disposició d'elements discrets en dos direccions perpendiculars (matrius, taules, perforacions en cintes o fitxes, etc.), conjunt d'elements alineats en una direcció vertical que contrasta amb els de l'altra direcció que formen la fila.
7. a. f. MIL. Massa de tropes formada en poc de front i molt de fons.
b. quinta (o quinta ) columna MIL. Treball polític i militar efectuat en el mateix territori de l'adversari.
8. columna publicitària PUBL. Columna situada en la via pública on s'afixa propaganda.

columna (Traducció Valencià-Castellà)

columna f. 1. columna.
2. columna publicitària columna publicitaria.
3. columna vertebral columna vertebral.
4. quinta (o quinta ) columna quinta columna.

columna (Traducció Castellà-Valencià)

columna f. 1. columna.
2. columna abalustrada columna abalustrada.
3. columna acanalada columna acanalada.
4. columna adosada columna adossada.
5. columna aislada columna isolada.
6. columna ática columna àtica.
7. columna blindada columna blindada.
8. columna carolítica columna carol·lítica.
9. columna cilíndrica columna cilíndrica.
10. columna compuesta columna composta.
11. columna con contractura columna amb contractura.
12. columna corintia columna coríntia.
13. columna crucífera columna crucífera.
14. columna cuadrada columna quadrada.
15. columna de dirección arbre motor (o conductor , o de comandament ).
16. columna de fraccionamiento columna de fraccionament.
17. columna de tambores columna de tambors.
18. columna disminuída columna disminuïda.
19. columna doble columna doble.
20. columna embebida (o entregada ) [ ilastra adossada [al mur ]
21. columna emparejada columna aparellada.
22. columna entronchada (o salomónica ) columna salomònica.
23. columna estriada columna estriada.
24. columna publicitaria columna publicitària.
25. columna rostrada (o rostral ) columna rostral.
26. columna salomónica columna salomònica.
27. columna toscana columna toscana.
28. columna vertebral biga de l'esquena, columna vertebral.
29. en columna en columna.
30. quinta columna quinta (o quinta ) columna.

Et pot interessar