comandament (Diccionari)

comandament
1. m. Acció de comandar. Crit de comandament.
2. m. Autoritat, facultat de comandar, que té o que exercix algú, especialment un cap militar.
3. m. AUTOM./TECNOL. Conjunt d'accions i instruccions per a aconseguir que un element mecànic o electrònic d'un aparell o un sistema complisca una determinada funció.
4. a. m. MIL. Conjunt dels òrgans de direcció de l'exèrcit.
b. m. pl. MIL. Autoritats militars.
c. post de comandament MIL. Lloc on es troben les persones que dirigixen les operacions militars.
5. m. TECNOL. Conjunt d'instruments que actuen sobre els mecanismes d'un vehicle, una màquina, un motor, etc., modificant-ne alguna característica, i en permeten la direcció i el control del funcionament. El comandament a distància d'un televisor.

comandament (Traducció Valencià-Castellà)

comandament m. 1. mando.
2. post de comandament puesto de mando.

Et pot interessar