començament (Diccionari)

començament
1. m. Primera part d'una cosa en el temps o en l'espai. El començament del dia, de la nit. El començament de les vacacions. Des del començament els va ajudar. Els començaments són sempre difícils. El començament d'un camí. El començament d'un poble.
2. m. Causa primera. Aquell pleit fou el començament de les enemistats.
3. al començament (o a començaments ) de En els primers dies del període de temps indicat.
4. de bon començament En començar.
5. tindre un bon (o un mal ) començament Començar bé (o malament) una cosa.

començament (Traducció Valencià-Castellà)

començament m. 1. comienzo, inicio, principio. El començament del conflicte es va produir fa molts anys. ® El comienzo del conflicto se produjo hace muchos años.
2. al començament (o a començaments ) de al principio, a principios de.
3. de bon començament a (o de ) comienzo.
4. tindre un bon (o un mal ) començament tener un buen (o un mal ) comienzo.

Et pot interessar