complex (Diccionari)

complex -a
1. a. adj. No simple, que inclou moltes parts diverses.
b. adj. Complicat.
c. adj. Es diu de tot allò que comprén parts o elements discernibles, especialment quan donen unitat al conjunt.
2. m. Conjunt de coses o de parts relacionades entre elles, de manera que complixen o satisfan una mateixa condició.
3. a. m. PSIC. Conjunt de tendències inconscients que determinen les activitats i el comportament de l'individu.
b. m. [ p. ext. ] PSIC. Qualsevol preocupació més o menys obsessiva provocada pels propis defectes físics, faltes, etc. És una persona carregada de complexos.
c. complex d'inferioritat PSIC. Complex produït per un conflicte entre l'impuls d'imposar-se o de ser acceptat i la por d'una frustració repetidament experimentada en situacions familiars.
4. m. QUÍM. Compost químic que conté un àtom o un ió central, generalment d'un metall de transició acceptador d'electrons, voltat d'un grup d'ions o de molècules donadors d'electrons amb què s'establixen enllaços coordinats que permeten que el conjunt conserve la seua identitat fins i tot en solució, bé que és susceptible de dissociació parcial.
5. complex industrial ECON. Conjunt d'empreses amb més o menys lligams jurídics interrelacionades entre elles pel fet que els productes de l'una constituïxen les matèries primeres d'una altra o d'altres.
6. complex turístic TUR. Nucli residencial, autònom i temporal, dedicat al turisme i especialment a la pràctica d'un esport, com ara l'esquí, el golf o l'equitació.

complex (Traducció Valencià-Castellà)

complex -a adj. i m. 1. complejo -ja, complexo ( adj. ).
2. complex industrial complejo industrial.

Et pot interessar