complexant (Diccionari)

complexant
adj. FÍS./QUÍM. Es diu de l'ió o de la molècula donadors d'electrons capaços d'actuar com a lligands en la formació de complexos.

Et pot interessar