conductividad (Traducció Castellà-Valencià)

conductividad f. 1. conductivitat.
2. conductividad colorífica conductivitat calorífica.
3. conductividad eléctrica conductivitat elèctrica.
4. conductividad térmica conductivitat tèrmica.

Et pot interessar