conjunció (Diccionari)

conjunció
1. f. Acció o efecte d'ajuntar-se o de conjunyir-se.
2. f. [ esp. ] Unió carnal, conjugi.
3. f. Allò que servix per a conjunyir o ajuntar.
4. a. f. GRAM. Categoria gramatical amb la funció relacionant.
b. conjunció causal GRAM. Conjunció que servix per a expressar relacions de causa entre dos proposicions o més.
c. conjunció concessiva GRAM. Conjunció que introduïx una proposició conjuntiva, com ara encara que, per més (o molt) que, malgrat que.
d. conjunció condicional GRAM. Conjunció que introduïx les proposicions de la mateixa classe. Són tres: si, segons, mentres.
e. conjunció consecutiva GRAM. Conjunció que introduïx una proposició consecutiva.
f. conjunció disjuntiva GRAM. En una relació de disjunció, forma gramatical que servix de nexe entre els elements de la disjunció.
5. f. ASTR. Posició relativa de dos astres que tenen la mateixa ascensió recta.

conjunció (Traducció Valencià-Castellà)

conjunció f. 1. conjunción.
2. conjunció causal conjunción causal.
3. conjunció concessiva conjunción concesiva.
4. conjunció condicional conjunción condicional.
5. conjunció consecutiva conjunción consecutiva.
6. conjunció disjuntiva conjunción disyuntiva.

Et pot interessar