consejo (Traducció Castellà-Valencià)

consejo m. 1. consell.
2. consejo (o obra ) de fábrica consell (o obra ) de fàbrica.
3. consejo de administración consell d'administració.
4. Consejo de Castilla (o Real ) Consell de Castella.
5. Consejo de Ciento Consell de Cent.
6. consejo de disciplina consell de disciplina.
7. consejo de familia consell de família.
8. consejo de guerra consell de guerra.
9. Consejo de Indias Consell d'Índies.
10. consejo de ministros consell de ministres.
11. consejo escolar consell escolar.
12. pedir (o tomar ) consejo (de alguien) prendre consell de (algú).
13. pedir consejo de alguien prendre consell d'algú.

Et pot interessar