contemplació (Diccionari)

contemplació
1. a. f. Acció de contemplar. La contemplació d'un fet insòlit. La contemplació de la natura.
b. f. FILOS./REL. Estat espiritual que comporta una experiència peculiar de realitats que ordinàriament queden fora de l'abast de la consciència i una unió immediata amb elles que fa que siguen viscudes com a eminentment reals.
c. viure en la contemplació Viure absort en Déu.
2. a. f. Atenció que es fa a una persona o una cosa per raó de la seua importància.
b. en (o per ) contemplació de En atenció a.
3. f. pl. Complaences, miraments. Tractar algú sense contemplacions. Tindre contemplacions amb algú.

contemplació (Traducció Valencià-Castellà)

contemplació f. 1. contemplación.
2. en (o per ) contemplació de en atención a.
3. viure en la contemplació vivir en la contemplación.

Et pot interessar