contra- (Diccionari)

contra-
1. a. Prefix que denota oposició. Contracorrent.
b. Prefix que denota reciprocitat. Contracanvi.
c. Prefix que denota duplicació o reforç. Contrafilera.
d. Prefix que denota segon lloc en categoria o grau. Contraalmirall.
2. MÚS. Prefix que indica una octava més baixa.

Et pot interessar