cordó (Diccionari)

cordó
1. a. m. Cordeta, generalment d'estructura tubular, feta amb diferents caps retorts o trenats, de cotó, lli, llana, seda, etc., amb ànima o sense. Els cordons de les sabates.
b. m. Unió de filasses retortes que formen com una corda i que servix per a fer altres cordes i caps.
c. m. Corda que porten cenyida els frares de certs órdens religiosos. El cordó de sant Francesc.
d. m. Banda que porten com a insígnia els membres de certs órdens. El cordó d'un orde de cavalleria.
e. afluixar els cordons Gastar diners.
f. allargar els cordons Donar diners.
g. no arribar els cordons per a (alguna cosa) No tindre prou diners per a fer-la.
2. m. Conjunt de persones col·locades a intervals al llarg d'una línia per a impedir el pas d'un costat a l'altre d'esta línia. Un cordó de policies impedia el pas a la plaça.
3. m. Motlura en forma de cilindre massís.
4. a. m. ANAT. Estructura anatòmica amb morfologia semblant a un cordó.
b. cordó umbilical ANAT. Cordó que unix el melic del fetus a la placenta de la mare.
c. cordons nerviosos ANAT. Ramificació dels nervis.
5. m. BOT. Funicle.
6. m. ELECTROT. Cable constituït per un conductor flexible aïllat, o més sovint protegit per una coberta comuna també flexible, destinat especialment per a les instal·lacions domèstiques, per a l'alimentació d'aparells electrodomèstics o per a efectuar determinades connexions provisionals entre aparells.
7. cordó litoral GEOL. Acumulació d'arena, de cudols i de llim disposada paral·lelament a la línia de costa.
8. cordó sanitari Conjunt de mesures per a aïllar una epidèmia.
9. cordons de gitana BOT. Moc de gall.

cordó (Traducció Valencià-Castellà)

cordó m. 1. cordón.
2. afluixar els cordons aflojar la bolsa.
3. allargar els cordons aflojar la bolsa.
4. cordó litoral
5. cordó sanitari cordón sanitario.
6. cordó umbilical cordón umbilical, cordón umbilical.
7. cordons de gitana
8. cordons nerviosos
9. no arribar els cordons per a (alguna cosa) no llegar el dinero para.

Et pot interessar