corn (Diccionari)

corn
1. a. m. Banya.
b. m. [ esp. ] Instrument de vent format per una banya o un corn d'animal, un clau d'elefant o altres matèries d'origen animal, que servia per a fer senyals sonors forts en la guerra i en la caça.
c. m. [ p. ext. ] Instrument de vent similar al corn.
d. corn anglés MÚS. Oboé corbat, més baix de to que l'oboé ordinari.
e. corn de l'abundància MIT. Vas en forma de corn ple de fruita i de flors que simbolitza l'abundància.
f. tocar el corn Anar-se'n sense dir res.
2. a. m. Qualsevol cosa que per la seua forma cònica té semblança amb una banya o un corn d'animal.
b. m. Cada una de les puntes d'una mitra o altra classe de capell.
c. m. Cada un dels caps d'una enclusa.
d. m. Cornaló. Un corn de sàrria, de màrfega, de mocador.
e. m. ASTR. Corn de la lluna.
f. m. MIL. Ala, costat o flanc d'un exèrcit.
3. m. BOT. Corniol.
4. a. m. ZOOL. Botzina.
b. m. ZOOL. Gènere de gasteròpodes prosobranquis de la família dels murícids (Murex sp), amb la closca arredonida i l'obertura proveïda d'un sifó, que comprén el corn comú (Murex trunculus), el corn eriçonat (Murex erinaceus) i el corn amb pues (Murex brandaris).

corn (Traducció Valencià-Castellà)

corn m. 1. [ instrument // cosa semblant a una banya ] cuerno. Un corn de caça. ® Un cuerno de caza. Les banyes del bou. ® Los cuernos del toro.
2. [ bossa ] cogujón.
3. aguileña.
4. turullo.
5. corn anglés corno inglés.
6. corn de l'abundància cuerno de la abundáncia, cuerno de la abundancia.
7. tocar el corn largarse.

Et pot interessar